صبح به خیر شنبه (۱۰)

از بین همه چیزهایی که می‌شد انتخاب کنم بروس‌لی را انتخاب کردم. اما دیگه چه خبر! جمعه ۴ آذر فوت جبار باغچه‌بان نام این مرد بزرگ را آوردم فقط به خاطر پایداری بر سر چیزی که گمان می‌کرد درست است. او زمانی تصمیم به یاد دادن حرف زدن به کر و لال‌ها. زمانی که بزرگان […]