برچسب: تاثیر رسانه

  • آیا رسانه‌ها بیش از حد برای ما مهم شده‌اند؟

    آیا رسانه‌ها بیش از حد برای ما مهم شده‌اند؟

    به نظر می‌رسد این روزها رسانه‌ها برای ما مهم‌تر از آن چیزی شده‌اند که باید باشند. انتظار ما از رسانه‌ها بیشتر از یک رسانه است. حتی گاهی پیام رسانه‌ها بسیار مهم‌تر از آن چیزی می‌شود که هست. نمونه این برخورد را می‌توان در جریان‌های از نقد فیلم این روزها در ایران مشاهده کرد. این روزها […]