سهم من از فروردین ۹۰

همیشه عاشق ترین‌ها بودم. انتخاب را دوست دارم و به همین خاطر از اولین ماه سال ۹۰ دست به انتخاب بهترین تجربه‌هایم در ماهی که گذشت می‌زنم. با این کار بخشی از خودم را به اشتراک می‌گذارم. این انتخاب‌ها احساسی است و امکان دارد دلیل و منطق خاصی نداشته باشد. پس؛ خانم‌ها و آقایان! این… ادامه خواندن سهم من از فروردین ۹۰