یک کار عالی بهتر از هزار کار خوب یا متوسط است

در اوج تلاش‌های فرانسه برای دستیابی به سلاح اتمی یک مقام آمریکایی در دیدار با دوگل به او می‌گوید شما برای چه بمب اتمی می‌خواهید؟ آمریکا به اندازه‌ای تسلیحات اتمی دارد که می‌تواند چندین بار کل کره زمین را منفجر کند. دوگل پاسخ می‌دهد اما ما نمی‌خواهیم بیش از یک بار ایالات متحده را منفجر کنیم!

احتمالا کتاب از خوب به عالی را خواندید. اگرنه که حتما حتما بخوانید. ایده اساسی کتاب این است که همان قدر که خوب در برابر بد است خوب هم در برابر عالی است. ایده اساسی کتاب این است که می‌توان سال‌ها کاری را کرد و در آن صرفا خوب بود. اما آنهایی برنده واقعی هستند که در یک کار عالی هستند.

پاسخ هوشمندانه دوگل این نکته ظریف را دربردارد که نیازی نیست مدام و هر روز بیشتر و بیشتر کار کنیم. کافی است یک کار خوب بکنیم و همان کافی است.

برای نمونه می‌توانم پیمان معادی را مثال بزنم. معادی چند تا فیلم بیشتر بازی نکرده اما بیشتر از هر بازیگر ایرانی روی مهم‌ترین فرش قرمزهای سینمایی جهان راه رفته است.

رسیدن به جایی که آدم کار عالی انجام دهد نیاز به این دارد که انتخاب درست را در زمان درست انجام دهد. همه این‌ها هم که جور باشد اندکی و فقط اندکی شانس نیاز است. هنوز چیزهایی مانده که علم ما نمی‌تواند آنها را تحلیل کند و نام شانس را بر روی آنها می‌گذاریم.