شهر من تهران

در نگاه اول به نظر می‌رسد این تصویر متعلق به یکی از شهرهای زیبای اروپایی مثلا اتریش یا بلژیک باشد. اما در کسری از ثانیه متوجه می‌شوی که این تصویر متعلق به همین تهران خودمان است: البته در روزهایی که خداوند آلودگی شهر ما را مدیریت کرده و ما هم می‌توانیم تصاویری به این زیبایی از دهانه ورودی تونل توحید از سمت نواب ثبت کنیم. این روزهای خوب را در حالی داریم که در نیمه اول سال ۹۰ حتی یک روز پاک هم نداشتیم. پارسال سوم و دهم آذر ماه تهران به خاطر آلودگی تعطیل شد. کار به جایی رسید که می‌گفتند خروجی اگزوز برخی خودروها از هوای تهران تمیزتر است. گفته می‌شود آزبست هوای تهران ۵۰۰ برابر شهرهای پیشرفته دنیاست. بنزن هوای اطراف پمپ بنزین‌ها ۴۳۸ برابر استاندارد است.

حالا شهرداری می‌خواهد ساعت ۹ و نیم دوشنبه ۲۱ آذر زنگ هشدار آلودگی هوای تهران را به صدا درآورد. این رویداد قابل احترام است اما پرسشی که باقی می‌ماند این است که خب که چی؟