۱۰ جلد برتر مجلات سال ۲۰۱۰ به انتخاب تایم

۱. جلد مجله رولینگ استون، نوامبر تیتر: امینم، بازگشت از جهنم است. قدرت این جلد در عکس بسیار زیبای و مبهم و رازآلود آن نهفته است. ۲. جلد مجله نشنال ژئوگرافیک، آوریل تیتر: آب، جهان تشنه ما قدرت این جلد در طراحی گرافیکی طبیعی قطرات آب نهفته است. آدم دلش می‌خواهد مجله را بتکاند تا… ادامه خواندن ۱۰ جلد برتر مجلات سال ۲۰۱۰ به انتخاب تایم