سه کتاب جدید حاج آقا زائری منتشر شد

رونمایی از کتاب‌های حاج آقا زائری

رونمایی از کتاب‌های حاج آقا زائری

افسوسی شد برای من که نتوانستم در این جمع باشم. آنهایی که دوستشان دارم جمع شده بودند تا سه کتاب جدید حاج آقا زائری را رونمایی کنند.

خبر را در خبرآنلاین بخوانید.

من نه تا به حال حاج آقا زائری را دیدم از نزدیک و نه صحبتی داشتم با ایشان و نه کلا کاری و باری. دل به دل راه دارد. گه‌گاهی ایشان را از تلویزیون می‌دیدم و پای منبر تلویزیونی‌شان می‌نشستم و چند تایی از کتا‌ب‌هایی هم که معرفی کرده بود را خریدم و خواندم و بشاش شدم.

به هر حال در این روزها که یا برخی شدند بله قربان گوی صرف و برخی شدند انحرافی و برخی شدند عربده‌کش چاله‌میدونی به هر چیزی مربوط به حکومت فحش بده، این آدمایی که دارند کار می‌کنند انقدر عزت و احترام پیش خدا دارند که ما کوچک‌تر از آنی هستیم که به احترام‌شان کلاه از سربرداریم.

پ.ن. ۱. تو این جمع کی‌ها بودند: امیرخانی عزیز و دکتر شکرخواه که عشق بچه‌های پیش‌روی روزنامه‌نگار است و حاج آقا آشنای عزیز که هنوز هم با تحلیل‌های ایشان زندگی می‌کنیم. فارغ از این که همراه باشیم یا نباشیم عزیز.

پ.ن. ۲. این روزها سیاست‌زدگی امان‌مان را گرفته و چیزی که بیشتر از همیشه فراموش شده زندگی است و مهم‌تر از آن زندگی انسانی.