ترافکس

امروز برای بازدید از نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری (ترافکس) رفته بودم. شرکت توسن و شرکت سها پیمانکار پروژه بلیط الکترونیک شهر تهران هستند و با سامانه On-Air در نمایشگاه حضور داشتند. اما نکته جالب این نمایشگاه دوربین‌های کنترل سرعت و کنترل ورود به محدوده طرح بود. در نهایت ناباوری من این دوربین‌ها بسیار دقیق بودند و به خوبی مچ متخلفین را می‌گرفتند. مثلا ورودی تونل توحید حد سرعت ۶۰ کیلومتر دارد که در نهایت ناباوری کمتر کسی آن را رعایت می‌کرد. به هر حال از این که شهر تهران به سمت یک شهر هوشمند شدن می‌روم خوشحالم. هر چند که هنوز راه بسیار است و مسیر دشوار.

وبسایت نمایشگاه