آقای وزیر! آقای رئیس جمهور! آخه چرا؟

آقای حسینی، این کشتی‌گیر بزرگ اقتصاد ایران که یک تنه به جنگ تورم و گرانی ارز و همه مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران رفته در آخرین اظهار نظرش جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک را هم بی‌نصیب نگذاشته است. او و دوستانش، از آقای رئیس جمهور گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی، در جمعی که… ادامه خواندن آقای وزیر! آقای رئیس جمهور! آخه چرا؟