برچسب: رفتار سازمانی

  • مدیر باید مثل اسفنج باشد!

    مدیر باید مثل اسفنج باشد!

    حتما همه شما خاطراتی از مدرسه و دانشگاه دارید که یک پای آن بچه پررویی‌هایی هستند که همیشه کلاس را قرق خودشان می‌کردند. این دانش‌آموز یا دانشجو‌های پررو، همیشه در هر درسی سوالی و نکته‌ای و عرض حالی در چنته داشتند که آنها را سر بزنگاه رو می‌کردند و معلم یا استاد را هم با […]

  • نقش تاریخی اما فراموش شده دستشویی در مدیریت راهبردی

    واقعیت ماجرا به روزی برمی‌گردد که برای بخشی از یک دوره آموزشی 10 روزه مدرسی کارآفرینی چند روزی در دانشکده عظیم‌الشان علوم اجتماعی تهران نزول اجلال کردیم. به هر حال حق بدهید که حدود 10 ساعت در جایی بودن آدمی را که اسیر طبیعت خود است نیازمند موال می‌کند. البته بنده خودم به کلمه توالت […]