در گفت‌وگوی فناوران با رضا قربانی، مدیر بخش رسانه سایت خبری راه پرداخت مطرح شد: توسعه حبابی بانکداری الکترونیکی

امروز روزنامه فناوران گفت و گویی با بنده را منتشر کرده بود درباره بانکداری و پرداخت الکترونیک. واقعیت این است که عی‌رغم تلاش‌های فراوان این حوزه اوضاع تاسف آوری را شاهدیم. ما به جرئت می‌توانیم بگوییم یکی از حوزه‌های فناوری اطلاعات که پیشرفت‌های فراوانی داشته همین بانکداری و پرداخت الکترونیک است. اما هنوز تا سرمنزل مقصود فاصله زیادی داریم. در این گفت و گو درباره شاخص‌ها صحبت کردیم و این که به کمک شاخص‌های مناسب باید عملکرد بانک‌ها را اندازه بگیریم. وگرنه این جایزه دادن‌های گاه و بی‌گاه جشنواره‌های مختلف و این آمارهایی که کدام بانک بیشترین خودپرداز و پایانه فروش را دارد به درد نمی‌خورد.

گفت و گو را از اینجا بخوانید.