دسته‌ها
رسانه‌ یادداشت‌

چرا شیش و بش فیلم خوبی است؟

مطمئنا شیش و بش فیلم محبوب من و خیلی از منتقدان سینمایی و شیفتگان سینما نیست. اما این فیلم خوبی است: به دو دلیل؛ دلیل اول: این فیلم قصه مشخص دارد. دلیل دوم هم ادامه دلیل اول است و این که عناصر فیلم به طرز مناسبی در کنار هم نشستند و اوقات خوشی را برای تماشاگران فراهم می‌کنند. همین کافی است برای این که بگوئیم یک فیلم خوب است؛ البته اگر ادعای‌های چرند روشنفکرنمایی و پست مدرنیستی نمایی نداشته باشیم.