صبح به خیر شنبه (۱۰)

از بین همه چیزهایی که می‌شد انتخاب کنم بروس‌لی را انتخاب کردم. اما دیگه چه خبر! جمعه ۴ آذر فوت جبار باغچه‌بان نام این مرد بزرگ را آوردم فقط به خاطر پایداری بر سر چیزی که گمان می‌کرد درست است. او زمانی تصمیم به یاد دادن حرف زدن به کر و لال‌ها. زمانی که بزرگان […]

صبح به خیر شنبه (۹)

یک توضیح ضروری: سال‌ها پیش که چیزهایی در همشهری جوان می‌نوشتم بیشتر از همه صفحه‌ها، صفحه‌های روزها را دوست داشتم. آنجا می‌شد کل اتفاقات تاریخ در آن هفته را خیلی سریع مرور کرد. البته این صفحه‌ها عجیب خاصیت افسرده کننده‌ای هم داشتند. حالا که دو ماه از شروع پیوسته و آهسته صبح به خیر شنبه […]