دسته‌ها
یادداشت‌

تعیین فرمول ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور در دانشگاه صنعتی شریف

تعیین فرمول ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور به سفارش شرکت فناوری اطلاعات و توسط محققان دانشگاه انجام شد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه در این باره گفت: امروزه ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و این ضریب نشان دهنده میزان دسترسی کاربران یک کشور به اینترنت است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی مردم، محاسبه تعداد کاربران اینترنت می‌تواند با ارایه‌ تصویری مناسب از میزان و حوزه‌های نفوذ اینترنت در کشور، بستر مناسبی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را ایجاد کند.
دکتر حمیدرضا ربیعی، هیات علمی دانشگاه گفت: در چند سال اخیر ارقام متفاوتی از وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور اعلام شده است که با توجه به تحلیل‌های کارشناسی صورت گرفته و اعلام نظر کارشناسان متخصص این آمار صحیح و واقعی نمی باشد، زیرا در تعیین این ضریب از منابع علمی و معتبر استفاده نشده است.
ربیعی افزود: تیم فعال در این پروژه پس از طی فازهای مختلفی از قبیل بررسی وضعیت کشورهای جهان، وضعیت اینترنت در داخل کشور و همفکری با صاحب نظران، سرانجام موفق به ارایه فرمولی گردید که با شرایط بومی کشور در این زمینه حداکثر هماهنگی ممکن را داشته باشد. این شرایط بومی شامل مواردی چون شرایط اداری، وضعیت بستر و زیرساخت اینترنت در کشور، میزان دسترسی به اطلاعات و بسیاری از موارد دیگر است.
دکتر حمید رضا ربیعی گفت: برای محاسبه فرمول ضریب نفوذ اینترنت ۴ روش پیشنهاد گردید که با توجه به میزان اطلاعات موجود و سیاست‌های متولیان توسعه اینترنت، یکی از این روش‌های پیشنهادی انتخاب ‌شد. البته برای بالابردن دقت و کاهش خطا، می‌توان یک روش را به عنوان روش اصلی در نظر گرفت و از روش‌های دیگر به عنوان ابزار مکمل بهره برد.
یکی از ویژگی‌های بارز این روش قابلیت به کارگیری فرمول در مقیاس‌های جغرافیایی کوچک‌تر (مانند استان یا شهر) می‌باشد به طوری که هر شهر یا استان می‌تواند بر اساس این رابطه تعداد کاربران ضریب نفوذ اینترنت خود را محاسبه نماید که مشارکت استان‌ها را به همراه خواهد داشت. از دیگر ویژگی‌های این طرح می‌توان به پویا بودن آن اشاره کرد، به گونه ای که قابلیت افزوده‌شدن فناوری‌های جدید به آن را داراست.