همه چیز در مورد استفن هاوکینگ

این مطلب را پارسال برای همشهری جوان نوشته بودم. فایل pdf آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. شاید ارتباطی با رویکرد این بلاگ نداشته باشد. اما زندگی این مرد انقدر جالب است که می‌توان برای آن استثنا قائل شد. استِفِن هاوکینگ را به خاطر کتاب‌های پرفروش علمی می‌شناسند. او که به گفته پزشکان باید… ادامه خواندن همه چیز در مورد استفن هاوکینگ