سالاد تلویزیون

دوست داشتم یک کار تحقیقاتی انجام می‌دادم ببینم چند درصد مردم موقع شام خوردن تلویزیون تماشا می‌کنند. حدس من این است که درصد زیادی از مردم موقع شام تلویزیون هم تماشا می‌کنند. اکنون شام خوردن به همراه تلویزیون به یک مراسم آئینی تبدیل شده است. شام بدون تلویزیون از یک جور لختی و عریانی در… ادامه خواندن سالاد تلویزیون