عبور از گردنه حیران در شب تاریک مه‌آلود

در دوران کرونا بحران اعتماد جدی‌تر شد؛ برای عبور از بحران چه باید کرد؟ کسب‌وکارهای ایرانی و به‌طور خاص بانک‌ها، بورسی‌ها، بیمه‌ای‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک چه کنند؟ چگونه می‌توانیم از فرصت رشد کسب‌وکارها برای عبور از بحران استفاده کنیم؟ مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها راه‌حل ما برای عبور از بحران است؛ منتها اول باید درباره این مفهوم با هم به توافق برسیم

برای کسب‌وکارهای نوین کرونا فقط فرصت نیست

مهم‌ترین بحران دوران کرونا بحران اعتماد است؛ برای عبور از این بحران چه باید کرد؟ مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها چگونه به ما کمک می‌کند از این گردنه به سلامت عبور کنیم؟ آیا کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین در برابر بهترین فرصت خود قرار گرفته‌اند؟