سهم من؛ مهر ماه ۹۰

سهم من، سهم من است از ماهی که گذشت. من یکی از هزاران عاشقان رسانه هستم و دنیا را از دریچه رسانه‌ها می‌بینم. در این دنیای معمولی رسانه‌ها سهم من هستند و در سهم من بهترین تجربه‌های رسانه‌ای خودم را در ماهی که گذشت اعلام می‌کنم. در سهم من همه چیز در سه دسته قرار […]