ممنون آقای مورداک و خداحافظ!

دیروز آخرین شماره NEWS OF THE WORLD منتشر شد. این هفته‌نامه (Weekly newspaper) این روزها گرفتار ماجرایی شد که انتهای آن خودسوزی خودخواسته بود. این هفته‌نامه به دلیل ماجرای شنود غیرقانونی تلفنی در بریتانیا که از هفته پیش مطرح شد، عذر‌خواهی کرد. مقامات پلیس لندن پیش‌تر اعلام کردند که کارآگاهانی که در مورد رسوایی شنود… ادامه خواندن ممنون آقای مورداک و خداحافظ!