چه ارتباطی بین فعالیتها، مهارتها و نقشهای مدیر وجود دارد؟

مقاله کوتاهی در مورد ارتباط نقشها، وظیفه ها و شایستگی ها مدیران نوشتم که فایل pdf آن را می توانید از اینجا دانلود کنید.

این مقاله به بخش مقالات بلاگ اضافه شده است. فعلا به صورت پراکنده مقالاتی که نوشته ام را اینجا منتشر می کنم تا آرام آرام اینجا سر و شکل خودش را بیابد. ضمنا بسیاری از این مقالات ممکن است ناقص باشند. اما خب اینجا بلاگ است و قرار است این ها را با دیگر دوستان share کنم تا شاید بهبود بیابند.