این جدایی را سر وصال است؛ چه کسانی موفقیت فرهادی را تبریک گفتند؛ یادداشت‌های یک دانشجوی مدیریت رسانه از جشواره فجر ۶

اینجا قرار است به جشنواره بپردازم اما خب هنوز توپی که جشنواره سال پیش در کرده به زمین نرسیده که بگذارد ما برسیم به جشنواره امسال و صنعت سینما و اقتصاد و مدیریت رسانه. هنوز هم سر هر کوی و برزن که نه اما در بین بیشتر مردم صحبت از این افتخار ایرانیان در جهان […]

یک گوسفند پیدا شده!

حدود ۴۰ روز پیش یادداشتی نوشته بودم در مورد آقای IMF: واقعیت تاثیر یک امر جنسی در سیاست و مدیریت. آن روزها این بنده خدا متهم شده بود به تجاوز و سواستفاده جنسی از یک زن خدمتکار هتل. اکنون دادگاه گفته این مرد بی‌گناه است. رسانه‌ها هم آن گوشه موشه‌ها نوشتند: آقای IMF تبرئه شد. […]