ویژه‌نامه مدیریت رسانه

شماره جدید فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی منتشر شد. این شماره ویژه مدیریت رسانه است. فهرست مطالب را هم می‌توانید از اینجا ببینید. فعلا امکان دانلود pdf وجود ندارد.