به جرم ثروتمند بودن (یادداشت مهمان)

آن چه که در ادامه آمده نگاه سرکار خانم مینا والی همسر من در مورد خبر انتشار پولدارترین زن ایران و حاشیه‌های آن است. مینا والی مدرس رسمی کارآفرینی وزارت کار است و به زودی هم وب سایت کارآفرینی زنان را راه می‌اندازد. به جرم ثروتمند بودن مینا والی مصاحبه‌ای [۱]می‌خواندم با خانم فاطمه مقیمی، […]